DOVAC B.V. is opgericht in 2003
In de eerste jaren van ons bestaan is gekozen voor een nauwe samenwerking met de firma SPECK Pompen NL in Zevenaar. Na een periode van een prettige samenwerking en van sterke groei in 2003, 2004 en 2005 hebben wij besloten te verhuizen naar een eigen pand in Lisse (vanaf 1 januari 2006). Door het maken van deze stap hebben wij een mooie groei kunnen realiseren.
Wij hebben een ruim magazijn waarin de meest gangbare producten op voorraad worden gehouden. Verder hebben wij beschikking over een werkplaats en een proefstand voor het assembleren en testen van de vacuümpompen, vacuüminstallaties en blowers.

Strategie:
Wij hebben zeer ruime ervaring en kennis op het gebied van vacuüm- en blowertechniek. Vanuit een enthousiaste houding werken wij aan het onderhouden van een goede en langdurige relatie(binding) met onze klanten.

Werkwijze:
Met de klant wordt de toepassing uitvoerig doorgesproken. Wij proberen de toepassing vanuit het “nulpunt” te benaderen. Het wil namelijk niet altijd zeggen dat de bestaande oplossing, naar huidige maatstaven, de beste oplossing is. In bepaalde gevallen kan het ook betekenen dat er eerst metingen moeten worden verricht om de selectie van de vacuümpomp of blower te kunnen maken. Ook is het mogelijk vacuümtechnische berekeningen te maken of een proef te doen met een servicepomp/blower.
Wij zijn ook van de partij wanneer de klant alleen advies wil hebben op het gebied van vacuüm- of blowertechniek. Bijvoorbeeld wanneer een installatie bij de klant veel problemen geeft.

Werkgebied:

Vacuümpompen en installaties voor werkdrukken van 0,1 mbar(abs) tot 1013 mbar(abs).
Blowers, compressoren en installaties voor drukken van 0 bar overdruk tot max. 2 bar overdruk.
Vacuüm- en blowertechnisch advies en engineering.